Vlasové škrábance

jsou jemné škrábance, které jsou zpravidla viditelné jen na tmavém pozadí nebo při pozornějším prohlížení. Jsou viditelné, ale nejsou ještě hmatem znatelné (>0,0015 mm).