Poleptání od betonu, graffiti

Z cementu a betonu, které se používají ve stavebnictví, se většinou díky působení dešťové vody vymývají alkalické složky. Pokud se tyto složky dostanou do kontaktu se skleněným povrchem, jsou skleněné povrchy chemicky napadeny a dochází k vyluhování povrchu (popáleninám a poleptáním).

Čím déle skleněné povrchy přicházejí do styku s alkalickými složkami, tím intenzivněji jsou skleněné povrchy poškozeny. Je proto vhodné odstranit takové povrchové loužení co nejrychleji.

Díky našemu speciálnímu leštícímu procesu můžeme takto poškozené skleněné povrchy opravit.