Mechanické poškození povrchu

Vryp

Typické škrábance, ke kterým dochází, když je zasklívací lišta zatloukána nebo přibita, pokud není tabule dostatečně chráněna. Škrábance obvykle končí těsně před zasklívací lištou a běží ve směru úderu kladivem.

Škrábance od škrabky

Při používání škrabky na sklo je třeba postupovat opatrně. Pokud je škrabka poškozená nebo znečištěná (mohou na ní být zachycená malá zrníčka písku), vzniknou jemné škrábance.

Odštípnutí mechanickým nárazem

Poškození povrchu skla kuželovitého tvaru v podobě lastury, které je způsobeno nárazem malých kamínků, např. během transportu. Podle úhlu nárazu jde o kulaté útvary (svislý náraz) nebo oválné (vodorovný náraz).

Odřeniny při čištění

Poškození povrchu skla při odstraňování nečistot pomocí drátěnky nebo podobných čistících prostředků. Takové škrábance se vytvoří ve směru čištění.

Škrábance způsobené stíráním

Vznikají, když je čerstvá, dosud neztvrdlá malta nebo podobně rozmazána na povrchu skla. Směr stírání je jasně rozpoznatelný.

Plošné škrábance od čištění

Jsou-li skleněné povrchy čištěny příliš malým množstvím vody nebo znečištěným hadrem, dochází k dlouhým škrábancům, analogickým čistícímu pohybu.

Oděrky

Pokud nejsou při přepravě skleněné tabule dostatečně oddělené distančními destičkami, mohou vibrace a nárazy způsobit oděrky na povrchu skla. Příčinou jsou zrnka písku nebo malé kamínky, které jsou rozdrceny mezi tabulemi a způsobují široké stopy po oděru.

Poškození od rozbrušovačky (flexy)

Při práci s rozbrušovačkou v blízkosti okenní tabule může být povrch skla poškozen odlétajícími jiskrami. Směr létajících jisker je jasně rozpoznatelný. Vypálené částečky kovu mohou časem na skle vykazovat stopy rzi, stejně tak mohou způsobovat malé škrábance nebo odštípnuté sklo.

Prasknutí VSG skla po úderu kamenem

Po dopadu kamene na toto sklo nevznikají žádné díry, protože kameny kvůli své nízké kinetické energii nejsou schopny VSG sklo prorazit. Vznikne ale nepravidelná kuželovitá prasklina, ze které jdou krátké výběžky. Odvrácená strana skla (za folií) zůstává většinou nepoškozená.

Chemické poškození povrchu

Poškození způsobené cementem/betonem

Nepřetržité působení a opakované zasychání vlhkosti nebo působení cementu na povrchu skla, způsobují matné poleptání ve tvaru stékající slzy.

Fleky způsobené poleptáním

Kyselé popřípadě alkalické substance, malta a stejně tak lakované a těsnící materiály mohou po vytvrdnutí zanechat fleky. Ty nemají žádný určitýý tvar a jsou matné.